miércoles, 29 de abril de 2020

Hoxe imos aprender que só as abellas femias teñen aguillón e que para que non nos piquen hai que quedar quietos.
Completa e colorea a ficha